top of page
Een mooie opdracht

Voor een gemeentelijke organisatie ging ik aan de slag met verhalen. Aan de vooravond van de energietransitie wilde de gemeente heel graag weten wat er leeft en speelt in een deel van de stad. Het doel was om op basis van 7 thema’s meer inzicht te verkrijgen.

We formuleerden zeven narratieve prikkelvragen. Ik gaf een korte training aan de medewerkers die hier vrijwillig aan mee wilden werken en we gingen aan de slag.

Er zijn 90 verhalen opgehaald, die ik letterlijk heb uitgewerkt en gecomprimeerd tot een zo compact mogelijk verhaal.

zonnige Hemel

Daarna gingen we de verhalen in een kleine setting analyseren. "Wat halen we toch veel betekenissen uit één verhaal" zei iemand. Zo mooi hoe iedereen weer wat anders ziet. Elk inzicht is belangrijk en doet ertoe.

Het onderzoek heb ik afgerond door een verhalende analyse te schrijven, die inzicht gaf in het proces, de werkwijze en uiteraard het inzicht in de onderstroom van de wijk. De verhalen sloten aan bij de cijfers en feiten die er al lagen.

"Verhalen zijn data met een ziel."

Een uitspraak van de Amerikaanse onderzoekster en schrijfster Brené Brown, die ook hier weer klopt. Verhalen zijn het plaatje achter de cijfers en vertellen over het waarom. 

Deze aanpak is ook een mooie manier om in contact te blijven met de bewoners. Voor een inwoner van de stad is het goed om te zien dat er in dat grote stenen stadhuis mensen werken die oprechte interesse tonen en echt willen luisteren.

Voor een werknemer van dat grote stenen stadhuis is het goed om te zien voor wie ze nu eigenlijk werken.

Werken met verhalen is onderzoeken, bruggen bouwen en verbondenheid creëren. 

klik hier voor het verslag

bottom of page