top of page
Privacy-verklaring

Je wilt je online vrijelijk kunnen bewegen 

Je bezoekt mijn website www.itsallaboutstories.nl voor informatie. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. 

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld 

Uiteraard. Als je gebruik maakt van het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer. 

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies, en waarom worden die gegevens opgevraagd? 

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of op een andere manier contact hebt gezocht, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Het betreft uitsluitend de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van mijn diensten en/of om contact met je op te nemen. 

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens? 

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). Its All About Stories verstuurt geen nieuwsbrieven, of andere ongevraagde marketinguitingen. 

 

Worden je gegevens met derden gedeeld? 

Ja, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • De Belastingdienst, bij een eventuele controle van mijn 'boeken'; 

  • Web-Oke, die mijn website host en mijn e-mail beheert. 

 

Je gegevens zijn goed beveiligd 

Ik neem de bescherming van je gegevens vanzelfsprekend serieus. 

  • De e-mail van Its All About Stories wordt gehost door Web-oké. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Web-oké. Vanzelfsprekend zijn die servers goed beveiligd. 

  • Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard? 

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Zo ben ik net zoals iedere andere ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). 

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? 

Neem contact op en ik maak het snel voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heb je tips, vragen of andere feedback? 

Neem gerust contact op via het contactformulier.

bottom of page