top of page

De verhalencirkel is een krachtige methode om verhalen uit de organisatie boven water te krijgen. Die bekende onderstroom, dat wat er werkelijk leeft op de werkvloer, wordt zo zichtbaar en meetbaar. Heel waardevol als de leider een bepaald vraagstuk moet oplossen. Door de verhalencirkel in te zetten, wordt duidelijk welke stappen wenselijk en noodzakelijk zijn om de beoogde doelen te behalen. 

Aan de hand van een vooraf vastgesteld onderwerp, worden de deelnemers gevraagd om hun verhaal te vertellen.  In groepsverband werkervaringen delen, betekent dat de verteller zich kwetsbaar opstelt. Het is dus van belang dat er zonder oordeel en aandachtig wordt geluisterd naar wat een ander vertelt. 

 

En wat betekent dit verhaal? Voor de verteller maar ook voor diegene die het verhaal heeft gehoord. Door gezamenlijk naar de betekenis te zoeken worden de thema's zichtbaar.

Aan het einde van de training kunnen we wellicht een patroon ontdekken.

Groepsdiscussie
Programma
 • Kennismaken met storytelling en verhalen

 • Introductie met het thema wat vooraf is vastgesteld

 • De spelregels: het zorgen voor een narratief klimaat, hoe doe je dat?

 • De betekenis van verhalen (analyseren van een verhaal)

 • Het patroon vaststellen

 • Een eerste opzet maken van een gezamenlijk verhaal

 • evaluatie van de dag en eventuele vervolgstappen vaststellen

Resultaat
 • Je leert wat storytelling is, en wat de verhalende elementen zijn.

 • Je hebt kennis van het narratieve klimaat: je weet hoe belangrijk een veilige omgeving is om ieders persoonlijke ervaring te kunnen vertellen. 

 • Je bent in staat om anders te luisteren

 • Je weet hoe je kunt analyseren met verhalen.

 • De leider zal weten welke interventies  noodzakelijk zijn 

 

Doelgroep

Voor leiders die in teamverband met verhalen willen leren werken.

Deze training is zeer geschikt om in te zetten als onderdeel van een teambuildingsdag.

Praktische informatie

De duur van de training is afhankelijk van zowel het vraagstuk, wat zal worden behandeld, als de grootte van het team.

Bij een team van ongeveer 10 personen kan deze training in een dag worden gegeven. 

De lokatie van de training kan 'in company'  of op een externe lokatie als worden gegeven.

Heb je belangstelling? Neem dan contact met mij op.

bottom of page